Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

นายธิติ  เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 มอบหมายให้ นายวิไลวรรณ ละมัย ผู้อำนวยการส่วนบริหาร นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2566 โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และปรับปรังภูมิทัศน์โดยรอบ ณ บริเวณสวนสาธารณะ หน้าลานวัฒนธรรม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี