Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2566

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 นำคณะเจ้าหน้าที่ และแขวงทางหลวงในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทาหลวง ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2566  โดยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 8 ประเภท จาก 13 ประเภท ได้รับเหรียญทั้งหมด 5 เหรียญ แบ่งเป็น 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ได้แก่ 1.เหรียญทอง จากกีฬาประเภทเทสนิส ชายเดี่ยวทั้วไป  แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 2.เหรียญทอง จากกีฬาประเภทดาร์ท หญิงทั่วไป แขวงทางหลวงจันทบุรี 3.เหรียญทอง จากกีฬาประเภทดาร์ท ทิมชาย 3 คน แขวงทางหลวงจันทบุรี 4.เหรียญเงิน จากกีฬาประเภทดาร์ท ทีมหญิง 3 คน แขวงทางหลวงจันทบุรี 5.เหรียญทองแดง จากกีฬาประเภทเทเบิ้ลเทนนิส ทีมชายคู่ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 14 ณ บริเวณหน้าอาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี