Close
title
f
 
ข่าวสารทางหลวง
title
สำนักงานทางหลวงที่ 14 ยินดีต้อนรับ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล พร้อมคณะตรวจเยี่ยมปีใหม่ 2566 ด้วยความยินดี

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะเดินทางตรวจเยี่ยมปีใหม่ 2566 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 14 โดย นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ได้มอบหมายให้ นายชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน นำคณะผู้บริหาร แขวงทางหลวงในสังกัด ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงในสังกัด และกล่าวคำให้โอวาส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทางหลวงวที่ 14
title
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยฯ

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 ได้มอบหมายให้ นายชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง พร้อมด้วย นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 และ นายช่างงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัย และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาล การประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานโครงการทางหลวงรับรองระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14