f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 17/10/2562 อัญเชิญพระพุทธรูป ขึ้นตั้งประจำที่อาคารสำนักงานหลังใหม่
2 17/10/2562 ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ลำดับที่ 33
3 08/08/2562 กิจกรรม "Big Cleaning Day" ประจำปี 2562
4 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
5 24/07/2562 กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"
6 21/06/2562 คณะตรวจประเมินหมวดทางหลวง เดินทางตรวจประเมินหมวดฯ ในสังกัดแขวงทางหลวงระยอง
7 21/06/2562 คณะตรวจประเมินหมวดทางหลวง เดินทางตรวจประเมินหมวดฯ ในสังกัดแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
8 21/06/2562 ร่วมแสดงความยินดีกับนายวราวุธ เล็กวิเชียร ผู้อำนวยการกองพัสดุ กรมทางหลวง
9 06/06/2562 คณะตรวจประเมินหมวดทางหลวง เดินทางตรวจประเมินหมวดฯ ในสังกัดแขวงทางหลวงตราด
10 05/06/2562 คณะตรวจประเมินหมวดทางหลวง เดินทางตรวจประเมินหมวดฯ ในสังกัดแขวงทางหลวงจันทบุรี
11 04/06/2562 คณะตรวจประเมินหมวดทางหลวง เดินทางตรวจประเมินหมวดฯ ในสังกัดแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 17/05/2562 คณะตรวจประเมินหมวดทางหลวง เดินทางตรวจประเมินหมวดฯ ในสังกัดแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 10/04/2562 ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ท่านวิทยา ยาม่วง และคณะด้วยความยินดียิ่ง
14 21/01/2562 ยินดีต้อนรับรองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน นายกมล หมั่นทำ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมปีใหม่ 2562
15 04/01/2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม