f
การเตรียมความพร้อมงาน พรบ.งบประมาณด้านราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567
ลงวันที่ 13/03/2567

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 ได้มอบหมายให้

นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง เป็นประธาน

ในการประชุมการเตรียมความพร้อมงาน พรบ.งบประมาณด้านราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยมี รองผู้อำนวยแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม เจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14


'