f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 จ้างทำตรายาง 20/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ซื้ออะไหล่เเละวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เเละวัสดุโรงงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 07/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 จ้างทำตรายาง 07/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 ซื้อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 ซื้ออะไหล่เเละใบมีด (ฟันบุ้งกี๋) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 768 รายการ