f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 23/05/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 21/05/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ซื้อวัสดุการเกษตร 21/05/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ซื้อไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ซื้อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 20/05/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ซื้อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 ซื้อซื้อเเบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 824 รายการ