f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 11 รายการ 27/07/2564 1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 10 รายการ 27/07/2564 2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ซื้ออะไหล่ฯ 23/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 22/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ซื้อยางรถยนต์ 19/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 จ้างซ่อมยานพาหนะ 19/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 16/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 จ้างทำป้ายไวนิล การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 14/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างทำป้ายไวนิล สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 จ้างทำเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย สีกากี 14/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำทำเครื่องแบบฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 ซื้อถังดับเพลิง 16/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ 15/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 ซื้อยางรถยนต์ 13/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 09/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 07/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 287 รายการ