f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเเละจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ซื้อโซเดี้ยม ซัลเฟต 12/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 ซื้อไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 ซื้อเสื้อสะท้อนแสง 03/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 จ้างซ่อมแซมชุดเครื่องทดลองแรงดันคานคอนกรีตและกระเบื้อง 03/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างซ่อมแซมฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 ซื้อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 596 รายการ