f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 64) 01/10/2564 ประกาศผู้ชนะ รายไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 64) สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาสที่ 3) 01/07/2564 ประกาศผลผู้ชนะฯ (ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.) สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2564) 01/04/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) 04/01/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 01/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14/07/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10/07/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ 01/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 230 รายการ