f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาเจาะจง 30/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 203 รายการ