f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14/07/2563 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10/07/2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ 01/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 225 รายการ