f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 21/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 21/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 21/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 06/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 06/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 06/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 06/11/2562 05/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 06/11/2562 05/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2562) 01/10/2562 30/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/10/2562 26/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2562 25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2562 25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/09/2562 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก 25/09/2562 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 132 รายการ