f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.42+055 - กม.43+700 และ กม.48+625 - กม.52+000 28/01/2565 ฉช 2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สี่แยกนาน้อย - เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.133+360 - กม.135+455 (RT.) 28/01/2565 ฉช 4/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม.40+665 - กม.45+000 28/01/2565 ฉช 3/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ