f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 22/06/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ตอน 1 ที่ กม.1+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/06/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ตอน 2 ที่ กม.4+850 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/04/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ฉะเชิงเทรา - หัวไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+190 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติมีมาตรฐานระดับสากล บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ที่ กม. 97+770 (ด้านขวา) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กิจกรรมย่อย ขยายทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าเชื่องโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก บูรณะทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข 3494 ตอน ท่าประดู่-ฉางเกลือ ตำบลวังกระแจะ และตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก บูรณะทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 27/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืน กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด - แหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุ่งขนาน - ทับทิมสยาม 05 อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 79 รายการ