f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ระหว่าง กม.13+700 - กม.14+760, กม.15+700 - กม.16+320 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 05/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด – แหลมงอบ ระหว่าง กม.17+100 - กม.18+000 ยกเลิกแผน
3 05/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๘ ตอน ตราด – แหลมงอบ ระหว่าง กม.๑๗+๒๒๕ - กม.๑๘+๐๗๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด – แหลมงอบ ระหว่าง กม.17+100 - กม.18+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.7+215 - กม.7+815 และ ทางหลวงหมายเลข 3158 ตอน แสนตุ้ง - หนองบัว ระหว่าง กม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 28/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3575 ตอน ทางเข้าบ้านค่าย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 28/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3139 ตอน บ้านแลง – หาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน มาบข่า - ทับมา ตอน 2 ระหว่าง กม.42+300 - กม.42+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลิ้ว – แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.0+150 - กม.0+860 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลิ้ว – แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.0+150 - กม.0+860 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 186 รายการ