f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 12/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิอธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 12/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 12/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12/02/2562 07/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11/02/2562 01/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11/02/2562 07/02/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 28/01/2562 28/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 16/01/2562 16/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2562 14/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 จ้างตรวจเช็คเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดเคลื่อนที่ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2561 21/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเครื่องชั่ง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 จ้างซ่อมแซมและขอย้ายเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 19/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและขอย้าย ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำและแก้ไขประตูอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 19/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำและแก้ไขประตูฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า-แปลงยาว ระหว่าง กม.0+850 - กม.3+250 06/12/2561 06/12/2561 ทล.๑๔/eb/๒๗/๒๕๖๒ สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 06/12/2561 04/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล 06/12/2561 04/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ