f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถเกลี่ย (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 02/02/2567 ทล.14/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 02/02/2567 ทล.14/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป วัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 103 รายการ 06/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายการ 01/09/2566 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/เเละยานพาหนะ (งานเงินทุน) 26/06/2566 ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 26/06/2566 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 งานจ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 1 ระหว่าง กม.122+544 - กม.123+100 04/11/2565 ทล.14/eb/24/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 งานจ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 4 ที่ กม.95+080 - กม.95+081, กม.95+700 - กม.95+701, กม.99+100 - กม.99+101, กม.100+200 - กม.100+201 04/11/2565 ทล.14/eb/23/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอน เนินสูง - ด่านชุมพล ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+340 28/10/2565 ทล.14/eb/22/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอลฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ ระหว่าง กม.34+738 - กม. 37+480 27/10/2565 ทล.14/eb/19/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3284 ตอน เนินหลังเต่า - หนองเสม็ด ระหว่าง กม.11+760 - กม.14+590 27/10/2565 ทล.14/eb/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ตอน 3 ระหว่าง กม.417+470 - กม.418+759 27/10/2565 ทล.14/eb/21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.482+700 - กม.484+430 27/10/2565 ทล.14/eb/20/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ระหว่าง กม.47+000 - กม.50+100 (คู่ขนานขาออก) และ กม.51+165 - กม.52+900 (คู่ขนานขาเข้า) 25/10/2565 ทล.14/eb/15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน ศาลาแดง - บางขนาก ระหว่าง กม.3+050 - กม.7+800 25/10/2565 ทล.14/eb/16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 136 รายการ