f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 1 ระหว่าง กม.122+544 - กม.123+100 04/11/2565 ทล.14/eb/24/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 งานจ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 4 ที่ กม.95+080 - กม.95+081, กม.95+700 - กม.95+701, กม.99+100 - กม.99+101, กม.100+200 - กม.100+201 04/11/2565 ทล.14/eb/23/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอน เนินสูง - ด่านชุมพล ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+340 28/10/2565 ทล.14/eb/22/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอลฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ ระหว่าง กม.34+738 - กม. 37+480 27/10/2565 ทล.14/eb/19/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3284 ตอน เนินหลังเต่า - หนองเสม็ด ระหว่าง กม.11+760 - กม.14+590 27/10/2565 ทล.14/eb/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ตอน 3 ระหว่าง กม.417+470 - กม.418+759 27/10/2565 ทล.14/eb/21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.482+700 - กม.484+430 27/10/2565 ทล.14/eb/20/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ระหว่าง กม.47+000 - กม.50+100 (คู่ขนานขาออก) และ กม.51+165 - กม.52+900 (คู่ขนานขาเข้า) 25/10/2565 ทล.14/eb/15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน ศาลาแดง - บางขนาก ระหว่าง กม.3+050 - กม.7+800 25/10/2565 ทล.14/eb/16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ระหว่าง กม.1+500 - กม.1+800, กม.3+000 - กม.4+000 25/10/2565 ทล.14/eb/17/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.8+494 - กม.9+864 19/10/2565 ทล.14/eb/14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.4+515 - กม.5+565 17/10/2565 ทล.14/eb/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง – กะเฉด ระหว่าง กม. 229+520 - กม.229+960 17/10/2565 ทล.14/eb/13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม.29+900 - กม.32+625 LT. 07/10/2565 ทล.14/eb/11/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว – โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.320+800 - กม.321+895 RT., กม.322+555 - กม.324+000 RT. 07/10/2565 ทล.14/eb/10/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 130 รายการ