f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ระหว่าง กม.13+700 - กม.14+760, กม.15+700 - กม.16+320 23/04/2567 ทล.14/eb/29/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด – แหลมงอบ ระหว่าง กม.17+225 - กม.18+070 18/04/2567 ทล.14/eb/27/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.7+215 - กม.7+815 และ ทางหลวงหมายเลข 3158 ตอน แสนตุ้ง - หนองบัว ระหว่าง กม 18/04/2567 ทล.14/eb/28/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.5+400 - กม.6+075 18/04/2567 ทล.14/eb/26/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลิ้ว – แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.0+150 - กม.0+860 18/04/2567 ทล.14/eb/25/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๕๗๕ ตอน ทางเข้าบ้านค่าย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๐๐ 18/04/2567 ทล.14/eb/24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๙ ตอน บ้านแลง – หาดใหญ่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๘๐๐ 18/04/2567 ทล.14/eb/23/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๖ ตอน มาบข่า - ทับมา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๒+๓๐๐ - กม.๔๒+๘๐๐ 18/04/2567 ทล.14/eb/22/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน สี่แยกนาน้อย - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.82+000 - กม.84+700 18/04/2567 ทล.14/eb/21/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว ระหว่าง กม.2+700 - กม.4+489 18/04/2567 ทล.14/eb/20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น ระหว่าง กม.60+000 - กม.62+700 18/04/2567 ทล.14/eb/18/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.0+155 - กม.0+945 18/04/2567 ทล.14/eb/19/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.100+350 - กม.101+700 18/04/2567 ทล.14/eb/17/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3144 ตอน ตลาดหนองมน - ทางเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่าง กม.2+700 - กม.3+600 18/04/2567 ทล.14/eb/16/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 344 ตอน หนองปรือ - คลองเขต ระหว่าง กม.47+000 - กม. 47+800 01/04/2567 ทล.14/eb/14/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 165 รายการ