f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) 18/07/2566 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/04/2566 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 08/02/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 06/02/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 งานจ้างเหมาทำงานโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอน เนินสูง – ด่านชุมพล ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+340 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/10/2565 ทล.14/eb/4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3- 6) สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง 14/03/2565 ทล.14/ - /34/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) จ.ชลบุรี 1 แห่ง 14/03/2565 ทล.14/ - /33/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.15+800 - กม.16+785 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 ทล.14/-/16/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ระหว่าง กม. 6+000 - กม. 8+865 (RT.+LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 ทล.14/-/15/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ตอน 3 ระหว่าง กม. 65+170 - กม.67+600 (LT, RT) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 ทล.14/-/14/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ตอน 1 ระหว่าง กม.60+550 - กม.65+000 (LT,RT) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1แห่ง 27/12/2564 ทล.14/-/13/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 2 รายการ 29/09/2563 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณ) สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 10 รายการ 29/09/2563 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณ) สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 2 รายการ 29/09/2563 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานงบประมาณ) สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ