f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.127+535 - กม.128+600 และ กม.128+910 - กม.129+100 23/04/2563 ทล.14/eb/18/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 2 ระหว่าง กม.270+348 - กม.270+908 08/04/2563 ทล.14/eb/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.275+465 - กม.275+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2563 ทล.14/eb/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (งานงบประมาณฯ) จำนวน 55 รายการ 26/09/2562 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12/02/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ