f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2567 28,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2567 241,741.89 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2567 27,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่เเละวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2567 15,675.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 16,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 23/05/2567 97,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 21/05/2567 15,428.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุการเกษตร 21/05/2567 8,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2567 15,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2567 16,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 20/05/2567 16,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 82,411.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 80,143.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 16,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 5,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,148 รายการ