f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อไส้กรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 15,329.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างทำตรายาง 20/02/2567 8,988.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 10,379.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 8,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่เเละวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2567 24,853.96 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 22,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 14,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 22,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 07/02/2567 9,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างทำตรายาง 07/02/2567 5,756.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่เเละชิ้นส่วนประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2567 8,667.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2567 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่เเละใบมีด (ฟันบุ้งกี๋) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 29,323.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2567 48,888.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,087 รายการ