f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผลขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 11 รายการ 27/07/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 10 รายการ 27/07/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่ฯ 23/07/2564 39,767.09 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 22/07/2564 47,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อยางรถยนต์ 19/07/2564 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างซ่อมยานพาหนะ 19/07/2564 27,455.67 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 16/07/2564 8,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16/07/2564 21,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างทำป้ายไวนิล การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 14/07/2564 7,704.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างทำเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย สีกากี 14/07/2564 14,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อถังดับเพลิง 16/07/2564 28,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ 15/07/2564 32,801.92 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อยางรถยนต์ 13/07/2564 62,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 09/07/2564 177,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 07/07/2564 10,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 556 รายการ