f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 10/05/2566 ตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงจันทบุรี
17 09/05/2566 ตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงตราด
18 08/05/2566 ตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
19 03/05/2566 ตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
20 03/05/2566 ตรวจประเมินฯแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
21 27/04/2566 กิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดชลบุรี ประจำเดือน เมษายน 2566
22 15/02/2566 ประชุมหารือปัญหาอุปสรรคการวางท่อส่งน้ำและดันท่อลอดในเขตทางหลวง ทล.3245 และ ทล.3574
23 30/01/2566 การอบรมนวัตกรรมแผ่นสะท้อนแสง สำหรับงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน
24 20/01/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ยินดีต้อนรับ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล พร้อมคณะตรวจเยี่ยมปีใหม่ 2566 ด้วยความยินดี
25 13/01/2566 ประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยฯ
26 05/01/2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สทล.14 ได้ร่วมกันอวยพร ผส.ทล.14 และ รส.ทล.14.1
27 07/11/2565 ประชุมการซักซ้อมแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
28 02/11/2565 ประชุมเพื่อหารือการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2565
29 18/10/2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
30 18/10/2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์