f
การอบรมนวัตกรรมแผ่นสะท้อนแสง สำหรับงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน
ลงวันที่ 30/01/2566

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 ได้มอบหมายให้

นายวิชชา ฉัตรมงคลพันธ์ เป็นประธานในการอบรม

นวัตกรรมแผ่นสะท้่อนแสง สำหรับงานอำนวยความปลอดภัยบบท้องถนน

โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

แผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยด้านคมนาคม มาให้ความรู้ด้านนวัตกรรมฯ

กับแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14


'