f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
91 24/01/2563 ตรวจสอบปิดจุดกลับรถหน้าวัดแสนตุ้ง
92 24/01/2563 ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างงาน พรบ.ปี 2563
93 08/01/2563 ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4 วันที่ 7 มกราคม 2563
94 19/12/2562 ประชุมทางไกลผ่านระบบ WEB CONFERENCE กรมทางหลวง
95 03/12/2562 ประชุมทางไกลผ่านระบบ WEB CONFERENCE กรมทางหลวง
96 03/12/2562 คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าแข่งกีฬากรมทางหลวง 2562
97 17/10/2562 อัญเชิญพระพุทธรูป ขึ้นตั้งประจำที่อาคารสำนักงานหลังใหม่
98 17/10/2562 ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ลำดับที่ 33
99 08/08/2562 กิจกรรม "Big Cleaning Day" ประจำปี 2562
100 25/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
101 24/07/2562 กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"
102 21/06/2562 คณะตรวจประเมินหมวดทางหลวง เดินทางตรวจประเมินหมวดฯ ในสังกัดแขวงทางหลวงระยอง
103 21/06/2562 คณะตรวจประเมินหมวดทางหลวง เดินทางตรวจประเมินหมวดฯ ในสังกัดแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
104 21/06/2562 ร่วมแสดงความยินดีกับนายวราวุธ เล็กวิเชียร ผู้อำนวยการกองพัสดุ กรมทางหลวง
105 06/06/2562 คณะตรวจประเมินหมวดทางหลวง เดินทางตรวจประเมินหมวดฯ ในสังกัดแขวงทางหลวงตราด