f
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ลงวันที่ 18/10/2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักงานทางหลวงที่ 14 จำนวน 2 อัตรา

จึงขอส่งประกาศสำนักงานทางหลวงที่ 14 เพื่อประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 111 ดาวน์โหลด

'