f
สำนักงานทางหลวงที่ 14 ยินดีต้อนรับ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล พร้อมคณะตรวจเยี่ยมปีใหม่ 2566 ด้วยความยินดี
ลงวันที่ 20/01/2566

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะเดินทางตรวจเยี่ยมปีใหม่ 2566

ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 14 โดย นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

ได้มอบหมายให้ นายชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน

นำคณะผู้บริหาร แขวงทางหลวงในสังกัด ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

พร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงในสังกัด

และกล่าวคำให้โอวาส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทางหลวงวที่ 14


'