f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 03/04/2563 63,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 14 รายงานไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63 - เดือน มี.ค. 63) 01/04/2563 36,573.98 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.127+535 - กม.128+600 และ กม.128+910 - กม.129+100 23/04/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.10+240 - กม.12+000 17/04/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.18+106 - กม.19+075 17/04/2563 40,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.40+840 - กม.42+033 17/04/2563 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.6+475 - กม.8+760 17/04/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+650 17/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 16,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 12,755.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 8,516.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดบวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 11,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 52,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 2 ระหว่าง กม.270+348 - กม.270+908 08/04/2563 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.74+300 - กม.75+250 และทางหลวงหมายเลข 3640 ตอน สนามชัยเขต - ห้วยน้ำใส ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+720 12/05/2563 80,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 284 รายการ