f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.133+485 - กม.135+800 LT 13/04/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว ระหว่าง กม.12+200 - กม.15+270 13/05/2563 80,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 21,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 8,453.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดบวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 20,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.337+890 - กม.338+650,กม.338+650 - กม.340+630 13/04/2563 21,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.393+000 - กม.395+300, กม.395+970 - กม.396+120 13/04/2563 24,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 62,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 54,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 17/03/2563 6,666.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.4+380 - กม.5+810 07/04/2563 35,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.67+240 - กม.70+860 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 27,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3158 ตอน แสนตุ้ง - หนองบัว ระหว่าง กม.18+650 - กม.19+750 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 39,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.275+465 - กม.275+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2563 22,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+075 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 284 รายการ