f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2563 19,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2563 39,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2563 22,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 72,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 26,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 45,977.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 14,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 6,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 15,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 20,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 04/06/2563 64,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2563 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2563 30,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2563 338,351.12 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 17,077.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 284 รายการ