f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563 31,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/05/2563 221,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 20,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 9,156.95 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 8,827.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 10,162.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/05/2563 10,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 07/05/2563 18,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/05/2563 320,144.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาเจาะจง 30/04/2563 27,223.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 14,455.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 237,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 2 ระหว่าง กม.270+348 - กม.270+908 30/04/2563 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 30/04/2563 24,019,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 284 รายการ