f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 22,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 21,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตู 29/01/2563 6,955.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2563 42,816.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2563 27,378.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2563 39,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2563 22,570.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2563 8,453.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 20,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 66,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22/01/2563 245,372.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างซ่อมยานพาหนะ 21/01/2563 221,885.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 6,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16/01/2563 84,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 15/01/2563 20,169.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 284 รายการ