f
ประชุมทางไกลผ่านระบบ WEB CONFERENCE กรมทางหลวง
ลงวันที่ 03/12/2562

นายสุระพล มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง,หมวดทางหลวง

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ WEB CONFERENCE กรมทางหลวง

เรื่องการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14

ในวันที่  29  พฤศจิกายน 2562


'