f
ร่วมแสดงความยินดีกับนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ลำดับที่ 33
ลงวันที่ 17/10/2562

นายสุระพล มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

พร้อมคณะผู้บริหาร แขวงทางหลวง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสราวุธ ทรงศิวิไล

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง ลำดับที่ 33

ณ กรมทางหลวง

ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562


'