f
คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าแข่งกีฬากรมทางหลวง 2562
ลงวันที่ 03/12/2562

นายสุระพล มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

เห็นความสำคัญของกิจกรรมกีฬากรมทางหลวง จึงขอความร่วมมือ

ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดส่งทีมนักกีฬา เปตอง,ดาร์ท

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬากรมทางหลวง ประจำปี 2562

ในวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 ณ กรมทางหลวงต่อไป


'