f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63040000915
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตและการขนส่งการกระจายสินค้าทางการเกษตรกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตรรายการเสริมผิวทางพาราแอลฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข3249ตอนเขาไร่ยา-แพร่งขาหยั่งอำเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันบุร
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 17,800,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/04/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ