f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
122 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
123 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 19/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
124 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 19/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
125 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 19/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
126 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
129 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 06/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
130 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 06/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
131 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 06/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานทางหลวงที่ 14
132 ซื้อครุภัณฑ์เผื่อแพร่ 06/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร สำนักงานทางหลวงที่ 14
133 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 06/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 03/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 121 ถึง 135 จาก 229 รายการ