f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 08/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
227 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 02/03/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
228 จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 22/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ สำนักงานทางหลวงที่ 14
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 226 ถึง 229 จาก 229 รายการ