f
ร่วมแสดงความยินดีกับนายวราวุธ เล็กวิเชียร ผู้อำนวยการกองพัสดุ กรมทางหลวง
ลงวันที่ 21/06/2562

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 14

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวราวุธ เล็กวิเชียร รองผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ 14

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุ กรมทางหลวง

ในวันที่ 17  มิถุนายน  2562


'