f
ยินดีต้อนรับ นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14
ลงวันที่ 14/02/2567

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วมกันต้อนรับ นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์  พร้อมคณะเดินทาง

เนื่องจากเดินมามารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14


'