f
กีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2566
ลงวันที่ 20/12/2566

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 นำคณะเจ้าหน้าที่ และแขวงทางหลวงในสังกัด

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทาหลวง ประจำปี 2566 

ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2566 

โดยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 8 ประเภท จาก 13 ประเภท ได้รับเหรียญทั้งหมด 5 เหรียญ

แบ่งเป็น 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ได้แก่

1.เหรียญทอง จากกีฬาประเภทเทสนิส ชายเดี่ยวทั้วไป  แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

2.เหรียญทอง จากกีฬาประเภทดาร์ท หญิงทั่วไป แขวงทางหลวงจันทบุรี

3.เหรียญทอง จากกีฬาประเภทดาร์ท ทิมชาย 3 คน แขวงทางหลวงจันทบุรี

4.เหรียญเงิน จากกีฬาประเภทดาร์ท ทีมหญิง 3 คน แขวงทางหลวงจันทบุรี

5.เหรียญทองแดง จากกีฬาประเภทเทเบิ้ลเทนนิส ทีมชายคู่ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 14

ณ บริเวณหน้าอาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี


'