f
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
ลงวันที่ 27/07/2565

นายธิติ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 ได้มอบหมายให้

นายศุภโชค มีอำพล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด

ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 14


'