f
นายธิติ เศรษฐมานพ (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14) เป็นประธานในพิธีการเปิดจุดให้บริการประชาชน แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
ลงวันที่ 13/04/2565

นายธิติ เศรษฐมานพ (ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14)  เป็นประธานในพิธืการเปิดจุดให้บริการประชาชน

พร้อมด้วย นายกิตติ ทรัพย์ประสม (ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ณ บริเวณหมวดเขาคันทรง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

 


'