f
กรมทางหลวง แนะนำ 3 จุดเช็คอินทางสายโรแมนติก ทางหลวงหมายเลข 1081 จังหวัดน่าน “โค้งเลข 3 โค้งตัว U และโค้งเลข 0” พร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวและวันหยุดยาว
ลงวันที่ 29/12/2564

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงขานรับนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แนะนำจุดเช็คอินเส้นทางสายโรแมนติก จังหวัดน่าน บนทางหลวงหมายเลข 1081 สาย ปัว - สันติสุข - บ่อเกลือ ตอน ดอนมูล - หลักลาย ตั้งอยู่ระหว่าง กม. 13+000 - กม. 47+150 ซึ่งเป็นทางหลวงเชื่อมต่อไปยัง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้แก่ โค้งตัว U ช่วง กม. 32+400 - กม. 32+700 ,โค้งเลข 3 ช่วง กม. 38+000 - กม. 38+700 และโค้งเลข 0 ช่วง กม. 46+000 - กม.46+400

เส้นทางของถนนสายนี้เป็นแนวธรรมชาติสวยงามตลอด 2 ข้างทางปกคลุมด้วยต้นไม้และภูเขา เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดดังกล่าว จะมีจุดจอดรถเพื่อสำหรับถ่ายภาพแล้วประชาชนสามารถขับรถไปท่องเที่ยวต่อได้ที่ อ.บ่อเกลือ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บ่อเกลือโบราณ น้ำตกสปัน เป็นต้น

เนื่องจากปัจจุบันปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงเล็งเห็นความสำคัญนี้ อธิบดีกรมทางหลวงได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงน่านที่ 1 ดำเนินการเปิดศูนย์บริการประชาชนของหมวดทางหลวงสันติสุข อำนวยความสะดวกให้บริการเป็นจุดแวะพักและห้องน้ำระหว่างเดินทาง อีกทั้งยังดำเนินการปรับปรุงจุดจอดรถ สร้างพื้นที่จอดรถปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง กำหนดช่องจอดรถ พร้อมติดตั้งป้ายเตือน ป้ายลดความเร็ว และจะติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบให้กับนักท่องท่องเที่ยวและผู้ใช้ทางโดยเฉพาะช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง

กรมทางหลวงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงบนพื้น หรือที่จอดรถและช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้ โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข “สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'