f
กรมทางหลวง ชี้แจงกรณีสะพานลอยคนเดินข้ามบนทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา – อ.สัตหีบ พร้อมเร่งประสานกองทัพเรือรื้อย้ายเสาไฟฟ้าในวันเสาร์นี้
ลงวันที่ 21/12/2564
     กรมทางหลวง ชี้แจงกรณีสะพานลอยคนเดินข้ามบนทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา – อ.สัตหีบ พร้อมเร่งประสานกองทัพเรือรื้อย้ายเสาไฟฟ้าในวันเสาร์นี้
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวกรณีเสาไฟฟ้าโผล่ทะลุสะพานลอยบนทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ทำให้ผู้ใช้สะพานลอยหวั่นเกิดอันตรายได้ นั้น กรมทางหลวง ขอเรียนชี้แจงว่า สะพานลอยคนเดินข้ามดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทที่กม.172+435(ด้านขวาทาง)
ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง สาย อ.พัทยา-อ.สัตหีบ ตอน 3
โดยการก่อสร้างสะพานลอยได้ติดปัญหาอุปสรรคเสาไฟฟ้าของ “กิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือ” ซึ่งโครงการได้ประสานงานให้มารื้อย้ายและเร่งรัดมาโดยตลอด
    ทั้งนี้ กรมทางหลวงมิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด โดยได้สั่งการให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 และ นายช่างควบคุมโครงการก่อสร้าง
ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานของกิจการไฟฟ้ากองทัพเรืออีกครั้งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64และได้ข้อสรุปว่ากิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือจะทำการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าออก
ในวันเสาร์ที่ 25 ธ.ค. 64 ซึ่งระหว่างนี้โครงการจะได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนโครงสร้างสะพานที่สามารถทำได้ตามแบบไปก่อน โดยเว้นในส่วนที่ติดเสาไฟฟ้าไว้
ซึ่งหากรื้อย้ายเสาไฟฟ้าออกไปแล้วจะทำการวางเหล็กเสริมและเทคอนกรีตปิดทับ รวมทั้ง เร่งรัดทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไป
และยืนยันว่าจะมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานวิศวกรรมงานก่อสร้าง
     อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า เมื่อก่อสร้างสะพานลอยแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้งานจะไม่มีเสาไฟฟ้าอยู่ตรงจุดเดิม ซึ่งสะพานลอยมีความแข็งแรงและปลอดภัย
เป็นรูปแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงพร้อมได้เน้นย้ำ ให้ทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดปัญหาอุปสรรคสาธารณูปโภคของหน่วยงานอื่น
อาทิ การไฟฟ้า การประปา สายสื่อสาร เป็นต้น ให้บูรณาการและเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม
กรมทางหลวง ขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือพบเห็นสิ่งก่อสร้างผิดปกติ
สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)

'