f
กรมทางหลวง เปิดฟรีมอเตอร์เวย์ จำนวน 3 สายทาง รวม 5 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
ลงวันที่ 17/12/2564

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2565 รวม 5 วัน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 พระประแดง – บางขุนเทียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (วันที่ 29 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65) จำนวน 7,636,816 คัน แบ่งเป็นฝั่งขาเข้า 3,852,687 คัน ฝั่งขาออก 3,784,129 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 2564 พบว่า ปริมาณจราจรจะเพิ่มขึ้น 20.7 % แบ่งเป็นฝั่งขาเข้าเพิ่มขึ้น 19.9 % และฝั่งขาออกเพิ่มขึ้น 21.5 %
หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง


'