f
กรมทางหลวง รายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวงวันที่ 3 ธ.ค. 64 พบทางหลวงที่ จ.สุราษฎร์ธานี การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง สอบถามสภาพจราจรโทร 1586
ลงวันที่ 03/12/2564

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ขณะนี้พบว่าสถานการณ์ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์และสะพานชำรุด จำนวน 4 จังหวัด ( 9 สายทาง 12 แห่ง) ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดชุมพร โดยการจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้

จ.สุราษฎร์ธานี
- ทล. 4191 ไชยา – เขาหลัก ช่วง กม.ที่ 2+197 – 3+982 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระดับน้ำสูง 50 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
- ทล. 4262 บางน้ำจืด – ตะกุกเหนือ ช่วง กม.ที่ 11+800 – 12+400 ระดับน้ำสูง 45 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1


'