f
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
ลงวันที่ 11/09/2562

สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

มีความห่วงใยในสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

โดยนายสุระพล มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

นำเจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14

ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562


'