f
จัดแต่งภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงที่ 14
ลงวันที่ 29/08/2562

นายสุระพล มณีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

ได้มอบหมายให้นายศุภโชค มีอำพล รองผู้อำนวยการสำนัก

นำเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ขุด เซาะร่อง พรวนดิน

และจัดแต่งภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงที่ 14 เพื่อความสวยงาม

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562


'