ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
77 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 02/09/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
78 โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/05/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
79 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/04/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
80 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 03/04/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
81 โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2,3 กรมทางหลวง 01/02/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
82 การจัดซื้อน้ำดื่ม 29/01/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
83 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 22/01/2562 ศน./4/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
84 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 06/12/2561 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
85 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 22/01/2562 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
86 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26/11/2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
87 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 20/12/2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
88 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 76 ถึง 88 จาก 88 รายการ