ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หน่วยจัดเก็บข้อมูล 19/07/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
47 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 09/08/2564 ผศน..7/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
48 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 08/07/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24/06/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
50 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนดลยีสารสนเทศ 28/05/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16/02/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
52 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/01/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11/11/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
54 โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหว่างอาคารปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมทางหลวงภูมิภาค 17/11/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
55 โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conferece) 13/11/2563 ผศน.5/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
56 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/09/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
57 โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง. 30/10/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
58 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 14/10/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
59 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 25/09/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
60 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 24/09/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 88 รายการ