ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 02/05/2566 ผศน.5/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/01/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
18 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 20/12/2565 ผศน.4/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
19 โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 15/11/2565 ผศน.3/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 2 และชั้น3 27/09/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
21 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 30/09/2565 ผศน.2/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
22 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 21/09/2565 ผศน.1/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
23 จ้างเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกินมาตรฐาน 16/09/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
24 จ้างเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกินจากมาตรฐาน 18/08/2565 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
25 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 09/08/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
26 ซื้อMedia Tape 21/07/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
27 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 10/08/2565 ผศน.8/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน 05/07/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 04/07/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/07/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 88 รายการ