f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 13/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.10+240 - กม.12+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 13/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 09/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว ระหว่าง กม.12+200 - กม.15+270 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 09/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.74+300 - กม.75+250 และ ทางหลวงหมายเลข 3640 ตอน สนามชัยเขต - ห้วยน้ำใส ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+720 ปริมาณงาน 1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 06/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.6+475- กม.8+760 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 06/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ที่ กม.0+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 06/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.40+840 - กม.42+033 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 06/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.133+485- กม.135+800 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 06/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.18+106 - กม.19+075 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 03/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.393+000 - กม.395+300, กม.395+970 - กม.396+120 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 29 รายการ