f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตอน 2 ระหว่าง กม.3+655 - กม.4+740 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 ทล.14/eb/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
32 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป วัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2561 (งานงบประมาณฯ) จำนวน 55 รายการ 05/09/2562 ประกาศขายทอดครุภัณ์ชำรุด (งานงบประมาณฯ) สำนักงานทางหลวงที่ 14
33 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ 07/08/2562 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) สำนักงานทางหลวงที่ 14
34 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า-แปลงยาว ระหว่าง กม.0+850 - กม.3+250 13/12/2561 ทล.๑๔/eb/๒๗/๒๕๖๒ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 31 ถึง 34 จาก 34 รายการ