f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.18+106 - กม.19+075 02/04/2563 ทล.14/eb/15/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
17 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม.40+840 - กม.42+033 02/04/2563 ทล.14/eb/16/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
18 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอน หนองปรือ - สำนักตะแบก ระหว่าง กม.6+475 - กม.8+760 02/04/2563 ทล.14/eb/17/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
19 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว ระหว่าง กม.16+760 - กม.17+650 02/04/2563 ทล.14/eb/13/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
20 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 2 ระหว่าง กม.270+348 - กม.270+908 27/03/2563 ทล.14/eb/12/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
21 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.74+300 - กม.75+250 และทางหลวงหมายเลข 3640 ตอน สนามชัยเขต - ห้วยน้ำใส ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+720 27/03/2563 ทล.14/eb/9/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
22 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - เขาหินซ้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.133+485 - กม.135+800 LT 27/03/2563 ทล.14/eb/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
23 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แปลงยาว ระหว่าง กม.12+200 - กม.15+270 27/03/2563 ทล.14/eb/8/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
24 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.337+890 - กม.338+650,กม.338+650 - กม.340+630 27/03/2563 ทล.14/eb/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
25 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.393+000 - กม.395+300, กม.395+970 - กม.396+120 27/03/2563 ทล.14/eb/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
26 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.4+380 - กม.5+810 20/03/2563 ทล.14/eb/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
27 งานจ้างเหมาทำการงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.67+240 - กม.70+860 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 ทล.14/eb/3/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
28 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3158 ตอน แสนตุ้ง - หนองบัว ระหว่าง กม.18+650 - กม.19+750 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 ทล.14/eb/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
29 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.275+465 - กม.275+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 ทล.14/eb/6/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
30 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+075 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 ทล.14/eb/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 16 ถึง 30 จาก 34 รายการ