f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิอธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
33 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 07/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
34 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 01/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
35 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 07/02/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน 28/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 16/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
39 จ้างตรวจเช็คเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดเคลื่อนที่ได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเครื่องชั่ง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
40 จ้างซ่อมแซมและขอย้ายเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและขอย้าย ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำและแก้ไขประตูอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำและแก้ไขประตูฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
42 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า-แปลงยาว ระหว่าง กม.0+850 - กม.3+250 06/12/2561 ทล.๑๔/eb/๒๗/๒๕๖๒ สำนักงานทางหลวงที่ 14
43 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 04/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
44 ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล 04/12/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 31 ถึง 44 จาก 44 รายการ