f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
107 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
109 ซื้อวัสดุการเกษตร 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักงานทางหลวงที่ 14
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานทางหลวงที่ 14
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) สำนักงานทางหลวงที่ 14
113 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 20/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 19/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 19/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล) 19/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
117 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 17/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
120 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 06/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 106 ถึง 120 จาก 220 รายการ