f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
95 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 05/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานทางหลวงที่ 14
96 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 05/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานทางหลวงที่ 14
97 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2562) 30/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส สำนักงานทางหลวงที่ 14
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก สำนักงานทางหลวงที่ 14
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 91 ถึง 105 จาก 220 รายการ