f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
78 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ วิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 14
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 76 ถึง 90 จาก 220 รายการ