f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ 17/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
67 จ้างทำป้าย 17/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย สำนักงานทางหลวงที่ 14
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 03/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตู 29/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตู สำนักงานทางหลวงที่ 14
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
75 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 61 ถึง 75 จาก 229 รายการ