f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตู 29/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตู สำนักงานทางหลวงที่ 14
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
66 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
71 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
72 จ้างซ่อมยานพาหนะ 21/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 14
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16/01/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
75 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 15/01/2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 61 ถึง 75 จาก 220 รายการ